Regionale Energiefondsen

Overzicht van de provinciale en stedelijke energiefondsen in Nederland

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. 15 fondsen, met gezamenlijk € 750 miljoen in beheer, werken op een aantal gebieden (juridisch, impact, dealflow) samen.

De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 miljard aan projecten gerealiseerd. Doordat de fondsen door het hele land verspreid zijn, hebben de beheerders veel kennis van de regionale ontwikkelingen en kunnen ze effectief inspringen op financieringsvraagstukken.

De REFs werken samen met Invest-NL om de energietransitie te versnellen. Lees hier meer over deze samenwerking.

Regionale energiefondsen: wie, wat, waarom?

De energietransitie is en blijft de komende decennia een grote uitdaging. Jaarlijks worden miljarden geïnvesteerd in enkele grote projecten zoals windparken op zee en grote aantallen kleinere projecten zoals zonnedaken, vergisters en isolatieprojecten van woningen.  Om de doelstellingen van Parijs te halen zijn zowel de grote als de kleine projecten noodzakelijk. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat een afgeleide doelstelling is dat een groot deel van de opbrengsten van de energietransitie toekomt aan de lokale bevolking.

Een Regionaal Energie Fonds (REF) is een revolverend fondsinitiatief opgezet en (mede) gefinancierd door een regionale overheid om regionale projecten en bedrijven die bijdragen aan de energietransitie, te ondersteunen met kapitaal en kennis. Een REF kan, naast energietransitie, ook nog focus hebben op andere maatschappelijke thema’s.

Een REF is op afstand gezet van de lokale overheid, de fundmanagers zijn schone technologie financierings- en investeringsspecialisten die zelfstandig opereren binnen het toegekende mandaat. Sinds 2012 hebben de meeste provincies en enkele gemeentes (REFS) opgericht. Deze energiefondsen verstrekken leningen of risicodragend kapitaal in de vorm van eigen vermogen, waarmee ze duurzame lokale projecten mogelijk maken.

De gefinancierde thema’s zijn relatief nieuw of de omvang van de projecten is relatief klein, waardoor de bereidheid tot financiering van het vreemd vermogen of het risicodragend vermogen beperkt aanwezig is in de markt.

De verschillende fondsen zijn allemaal gericht op het versnellen van de energietransitie, maar hebben elk een verschillend mandaat en hun eigen instrumenten om het doel mee te bereiken.

Positieve effecten

E&E Advies heeft voor de regionale energiefondsen de positieve effecten in kaart gebracht. Gebaseerd op de gefinancierde projecten tot 31-12-2018 kan de maatschappelijke impact van de fondsen als volgt worden samengevat.

– 29 Mton CO2-reductie tot 2050      

Deze hoeveelheid CO2 is vergelijkbaar met de uitstoot in de hele provincie Zuid-Holland gedurende één jaar.

 

– Elektriciteit: jaarlijks 2 TWh groene stroom.

Gezamenlijk wekken de projecten jaarlijks 2 TWh aan groene stroom op, dit is 1,7x zo veel als alle NS-treinen jaarlijks gebruiken.

– Groen gas: 50 miljoen m3 per jaar

Gezamenlijk produceren de projecten 50 miljoen m3 per jaar. Deze hoeveelheid is voldoende om alle woningen in Delft te voorzien van duurzaam gas.

 

– Warmte: meer dan 180 miljoen m3 gasbesparing

De projecten besparen jaarlijk 180 miljoen m3 gas, dit is vergelijkbaar met het aardgasgebruik binnen de gemeente Apeldoorn.


– Economie: € 1,1 miljard aan cofinanciering gerealiseerd

In totaal hebben de fondsen zo’n € 400 miljoen geïnvesteerd in de gefinancierde projecten. Dankzij de investeringen van de fondsen is tot en met 2018 € 1,5 miljard geïnvesteerd in de Nederlandse economie.


Meer lezen over de positieve effecten? Klik dan hier.
Benieuwd naar de methodologie? Klik dan hier

Ondersteuning aanvragen?

Als ondernemer of ontwikkelaar van een duurzaam energieproject kunt u bij de fondsen terecht voor leningen, garanties en participaties in uw project of uw bedrijf. De locatie van uw project is veelal bepalend. Op de kaart hieronder vindt u de links naar de websites van de fondsen. Daar kunt u zien of uw project aan de regionale fondsvoorwaarden voldoet, of neem rechtstreeks contact op met de desbetreffende fondsmanager. Klik hier voor meer informatie over de fondsen.


ENERGIIQ

Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Drentse Energie Organisatie

Energiefonds Den Haag

Amsterdams Klimaat- en Energiefonds

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

Energiefonds Brabant

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Utrecht

Fonds Nieuwe Doen

Limburgs Energie Fonds

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy